ticat informa o el blog de ticat és el resultat de combinar la tasca realitzada en fisica-basica de recopilar materials didàcticos de física i els anys d’experiència en ensenyament de l’associació tic@’t.

ticat informa o el blog de ticat es el resultado de combinar la labor realizada en fisica-basica de recopilar materiales didácticos de física y los años de experiencia en enseñanza de la asociacion tic@’t.