4 de juny de 1989: fa 20 anys

Més que qualsevol altra cosa, crec que el coratge d’aquesta persona m’ha inspirat i m’ha fet que treballe per allò que és bo i correcte, sense pensar-ne en les dificultats ni el els perills. D’algú, YouTube [L’enllaç]

Copyright 2008 Stephen Downes, Contact: stephen@downes.ca

This work is licensed under a Creative Commons License.

Publicado el 5 June, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos