Llegir al lector
Es tracta d’un bon article amb bones perspectives i pensaments que cal llegir tot i que la 2a part siga erràtica. Es tracta la qüestió: “Com sabem que els estudiants han llegit bé,” i aleshores examina com fer servir anotacions digitals per tal d’aprofundir en el tema de la comprensió dels estudiants. Les dues qüestions es confonen en l’estudi, especialment perquè els participants d’un altre projecte (Projecte Coneixement Visible,
Visible Knowledge Project, VKP) s’hi citen. Però la idea de fer servir qüestions plantejades pels estudiants, amb l’ajut de l’eina d’anotacions de MS-Word, per tal d’entendre què pensen mentre llegeixen, és bona i s’hi documenta bé. Molts més estudis interessants del mateix volum de la revista Academic Commons estan disponibles en línia. Sharona A. Levy, Academic Commons [L’enllaç] [Etiquetes: tasques, avaluació, treballs]

Com capturar l’evidència visible de l’aprenentatge invisible
Crec que el projecte és interessant tot i que l’article no és molt accessible. En primer lloc, si estàs definint quelcom,
simplement defineix-ho, i fes la recerca bibliogràfica després – els lectors es perdran amb la definició incomprensible “d’aprenentatge invisible” que dóna l’autor. En segon lloc, evita falsedats òbvies. Els autors escriuen: “L’educació en tots els nivells ha pres com a veritat de fe que si els professors ensenyen, els estudiants aprenen.” Ningú no ho creu; en cas contrari mai faríem tests als aprenents, seria prou amb creure que han aprés. Els autors es fixen en el tipus d’aprenentatge que ocorre en projectes que no són d’aprenentatge – “i miren críticament fonts primàries, diàleg social i autoria multimèdia.” El treball no està “simplement provant noves estratègies d’ensenyament sinó observant els artefactes del treball dels estudiants.” Els autors identifiquen “3 tipus d’aprenentatge: adaptatiu, inclòs i situat socialment.” Caldria fer uns escrits molt més precisos – i útils – amb idees d’aquest treball. Randy Bass i Bret Eynon, Academic Commons [L’enllaç] [Etiquetes: aprenentatge basat en projectes, Accessibilitat, aprenentatge Online]

Recerca i pràctica en aprenentatge en línia d’estudiants de primària i secundària: Revisió de la bibliografia d’accés obert
L’article “va més enllà del suport cec a l’efectivitat de l’escola virtual per examinar els temes que són predominants en els documents d’accés obert, publicats online entre 1997 i juliol del 2008.” És una revisió sistemàtica de 226 articles d’accés obert sobre el tema de l’aprenentatge a distància en el sector d’estudis primaris i de secundària. Curiosament, la majoria van ser escrits “per persones que no són investigadors universitaris.” Temes que hi apareixen: una tipologia d’iniciatives, papers professionals que es tracten, promesa i percepció de beneficis (o manca d’aquests), àrees estàndard de qualitat dels cursos, i àrees estàndard de qualitat de l’ensenyament. Els autors (sembla que a partir d’aquesta revisió) ofereixen 4 recomanacions: establir les millors pràctiques per a estratègies d’ensenyament online, identificar les característiques dels adolescents que calen per a tenir èxit, animar que haja més interaccions entre estudiants de classes presencials i no presencials, i examinar la qualitat de les ofertes d’aprenentatge online.
Més articles en el nou exemplar d’IRRODL. Cathy S. Cavanaugh, Michael K. Barbour i Tom Clark, The International Review of Research in Open and Distance Learning (revista internacional de recerca en aprenenentatge obert i a distància) [L’enllaç] [Etiquetes: Interacció, accés Obert, Qualitat, llibres, ensenyament Online, aprenentatge Online, escoles]

Stephen Downes parla sobre OLDaily i aprenentatge Online
L’àudio està disponible. Vaig fer una entrevista recent per a Xiphos. Paul Miller diu: “Discutim OLDaily, abans de tornar a explorar els interessos actuals de recerca d’Stephen en àrees tan diverses com l’entorn personal d’aprenentatge (EPA, Personal Learning Environment, PLE) i el ‘conectivisme.'”
Stephen Downes i Paul Miller, Xiphos [L’enllaç] [Etiquetes: Recerca, entorn d’aprenentatge Personal, Audio, Conectivisme]

Amazon ofereix programari tipus Kindle per a l’iPhone
Açò és important perquè significa que el magatzem de llibres digitals d’Amazon ja no es restringeix a Kindle. Però la tria de l’iPhone d’Apple no és un accident – vol distribuir llibres electrònics (ebooks) només en plataformes on el maquinari està controlat pel venedor. Això els permet esborrar a distància qualsevol aplicació del teu programari si sospiten que pot entrar en conflicte o competir amb el format de llibre electrònic de Kindle. I també poden els continguts lliures, que tant els molesten, fora del mercat.
Glenn Fleishman, TiDBITS [L’enllaç] [Etiquetes: llibres]

Es llança FairShare (compartir de manera raonable)
FairShare és un servei de registre de continguts centralitzat per a Creative Commons. Honestament no veig per què cal introduir açò. Lawrence Lessig, Lessig Blog [L’enllaç] [Etiquetes: CC]

Copyright 2008 Stephen Downes Contact: stephen@downes.ca

This work is licensed under a Creative Commons License.

Publicado el 11 March, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos