Cada vegada més atenció a les aplicacions semàntiques
Un bon article del qual ja he parlat
abans. Vicki Davis mostra els diagrames, divertit. Però el millor ve al final: “El fet és que la web semàntica farà SIMPLEMENT ALLÒ QUE ESTEM VEIENT ací: fer servir les teues paraules o d’altres coses per categoritzar i compartir qui i què som.” Vicki A. Davis, Cool Cat Teacher Blog (blog del professor interessant) [L’enllaç] [etiquetes: Ontologies, web Semàntica, accessos a la Web]

Com fer sobre E-learning en ambients laborals
L’informe es basa en dades que vénen de “companyies que han rebut ajuts del sistema de formació nacional d’Austràlia sobre estratègies d’aprenentatge.” Seria útil [és a dir: essencial, però no s’ha fet!] tenir idea de la grandària i representativitat de les dades. A partir dels resultats (que al menys són representatius i significatius) l’autor proposa un model de 3 parts per ajudar a les companyies a dissenyar i donar suport a l’e-learning en el lloc de treball.
Clint Smith, Australian Flexible Learning Framework (estructura d’aprenentatge flexible australiana) [L’enllaç] [etiquetes: aprenentatge en línia, Australia]

Nació Facebook?
Facebook ha respost a les crítiques promocionant quelcom similar a una declaració de drets, que es resumeixen en aquesta entrada al blog. Molt bé. Però de totes parts vénen les mateixes objeccions: “No hi ha res sobre compartir dades a dues bandes. És a dir, on es permet que la gent accedisca a totes les dades que Facebook compila i comparteix.” Ah, i també seria útil un llistat clar en format XML de tots els meus amics de Facebook, de manera que poguera exportar-ho automàticament i fer-ho servir, per exemple, en el meu lloc web.
Charlene Croft, Community. Identity (identitat de la comunitat). Stability (estabilitat). [L’enllaç] [etiquetes: llibres, XML, Metadades]

Wookie coneix a Shindig: aplicacions (widgets) tipus OpenSocial i W3C en Moodle
Del lloc web de Wookie: “El motor Wookie és una aplicació de servidor que et permet carregar i posar en servei widgets per a les teues aplicacions. També permet que els widgets es comuniquen amb altres llocs, APIs i distribucions sindicades via HTTP.” Els widgets es basen en la especificació
W3C per a widgets. Està molt bé, així com el treball de què parla Scott Wilson en el seu lloc web sobre el treball del CETIS Widget Working Group (grup de treball sobre widget CETIS) (més). S’han creat plug-ins de Wookie per a Moodle, WordPress i Elgg. Scott Wilson, Scott’s Workblog (blog de treball de Scott) [L’enllaç] [etiquetes: Interessant]

Com orquestrar el Collage de mitjans
Aquest bon article se centra en allò que anomene una de les “3 L”: Llenguatge. El tema principal és que el llenguatge està evolucionant més enllà del text i que els professors, si volen promoure l’alfabetització, han d’anar més enllà del text-centrisme. L’article proposa 8 passos pràctics per ajudar aquest procés. (Per cert, les altres dues L són ‘Lògica’ i ‘Learning (aprenentatge)’, i aquestes són la base de l’aprenentatge en l’era de la informació).
Jason Ohler, Educational Leadership (liderat en educació) [L’enllaç] [etiquetes: aprenentatge Online]

El projecte Exe-Lent s’ha aprovat
El projecte SourceForge ha aprovat un espai per a programari educatiu. “Qui estiga interessat en compartir .elp, cartutxs comuns, paquets scorm o ims via exe poden ajudar. Per favor, assegureu-vos que tots els materials que incloeu en l’arxiu, i el propi arxiu, tenen la llicència Creative Commons ShareAlike Attribution 3.0 o GNUFDL o GNU GPL.” En una iniciativa relacionada, una classe de la Universitat Oberta de les Filipines (UPOU) havia creat
video tutorials en eXe. El projecte eXe també està disponible en SourceForge. Roel Cantada, Eduforge [L’enllaç] [etiquetes: Video, aprenentatge basat en Projectes, Metadades]

L’era PaaS
PaaS és una “Plataforma com a Servei (platform as a service)” i és el nivell següent de l’arquitectura basada en serveis (o Software com a servei, ‘Software as a Service, SaaS’). El diari E-Commerce Times (el temps del comerç electrònic) té un article en dues parts (
Part 1, Part 2) sobre el concepte i la seua aplicació en els negocis. L’efecte resultant de PaaS, crec jo, és que permet que empreses molt més petites accedisquen a un suport en programari que abans només estava disponible per a les organitzacions grans. “Oracle sota demanda” n’és un bon exemple. Erika Morphy, E-Commerce Times [L’enllaç] [etiquetes: RSS]

CanadaHelps (Canadà ajuda)
Estic a favor de llocs que crec que proporcionen un servei, com ara el de
Rabble, i aquesta vegada, per primera vegada, he fet un donatiu a la xarxa de promoció dels mitjans (Media Awareness Network). El lloc web ja no és tan prominent des que el govern no li dóna tant de finançament, el temps dels premis NAWeb (NAWeb Awards), però continua existint i fa un paper essencial en la Internet canadenca. Em va animar a fer la donació l’enllaç a aquesta pàgina que apareix al final de la circular de correu electrònic. La pàgina de donacions de CanadaHelps fa molt senzill el procés d’ajudar i és una entitat sense ànim de lucre. Pots fer servir el servei si vols fer donacions a alguna de les 68,000 entitats registrades a Canadà (pots cercar l’entitat, que extrau la llista de la base de dades del govern) i arreplega el teu donatiu i emet un rebut per l’exempció en la declaració de la renda. Website (lloc web) [L’enllaç] [etiquetes: circulars, Canada]

Copyright 2008 Stephen Downes Contact: stephen@downes.ca

This work is licensed under a Creative Commons License.

Publicado el 27 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos