Albert-Laszlo Barabasi i James Fowler

Diuen: “Barabasi descriu matemàticament xarxes en la WWW (World Wide Web), la Internet, el cos humà, i la societat en general. Fowler cerca com identificar els lligams socials i biològics que ens defineixen com a humans.” Si no tens temps de veure el vídeo, com jo, llig-ne la transcripció. Observacions interessants: “Els estadístics fan la hipòtesi que totes les observacions són independents, per tal de poder calcular-ne la significació estadística… és gairebé impossible treballar en un model tancat si suposes que les persones tenen en compte les preferències d’altres persones.” Via Clarence Fisher. Albert-Laszlo Barabasi i James Fowler, Seed (llavor). [L’enllaç] [etiquetes: xarxes, Video]

La iniciativa de Duke entra en el 4t any sense fil
L’experiment amb iPod de Duke va començar fa
4 anys amb algun problema inicial, però ha esdevingut la iniciativa digital de Duke i té bona salut. “Oferim als estudiants,” diu Zorn, “l’opció de configurar-se l’entorn d’aprenentatge d’acord amb les seues preferències (estil de vida i estil d’aprenentatge).” Hamish, Educational Development Centre (centre de desenvolupament educatiu). [L’enllaç] [etiquetes: Apple, personalització, estils d’aprenentatge]

Terra Acadèmica – El fundador, Richard Ludlow, respon algunes qüestions
Seb Schmoller li pregunta allò que tots volem saber, com ara d’on van vindre els diners? (De professors de Yale.) Alguna vegada serà menys americà? (Aquest és el pla). Com seleccionaran als professors que tinguen bons materials? (No ho sabem.)
Seb Schmoller, Fortnightly Mailing (correu quizenal). [L’enllaç] [etiquetes: EUA]

Cursos no lineals – Temps per a educació enllaçada (Linked Ed)?
“La noció de cursos lineals,” escriu Tony Hirst, “ja no és vàlida…” Bo, sí i no. Sí en el sentit que col·locar un tema rere l’altre ja no és pràctic. No en el sentit que la gent encara progressa pel món d’acord
amb el temps. El temps és on es troben allò lineal i allò no lineal. En parlarem aviat. Tony Hirst, OUseful Info (informació útil). [L’enllaç] [etiquetes: cursos, lineals,no lineals]

Els estudiants xineses coneixen més fets científics, però cap dels dos grups té habilitats especials pel que fa al raonament
Un grup de pressió (lobby) fa èmfasi recentment en la prioritat dels fets sobre els raonaments. Aquest article mostra la feblesa d’aquesta opció.
ScienceDaily (ciència diària). [L’enllaç] [etiquetes: Xina,habilitats cognitives,memorització,raonament]

Com fem llocs Web
Presentació interessant de la BBC sobre com construeixen els llocs web. La metodologia es basa en el concepte de disseny orientat al domini, i es construeix a partir dels objectes del domini, en relació als usuaris, i cap a la recollida de dades i la construcció d’un lloc a l’entorn de aquestes dades. Per què és important aquest mètode? Bo, pensa en una cosa menor com la “memòria cau (cache)”: “Saber quant pot posar-se en el cache i per quant de temps és una part vital per dissenyar l’experiència com a usuari. Si fas cache durant massa temps, les pàgines van lentíssimes. Si no conserves en el cache durant suficient temps, estàs enviant tràfic innecessari pels fils i sotmets a tensió extra els teus programes.” El cache no és quelcom que un compra en la tenda: s’ha de programar en l’entorn web. I la necessitat variarà segons els continguts i el tipus d’usuaris. Via
Seb Schmoller. Michael Smethurst, BBC Radio Labs (laboratoris de la ràdio BBC). [L’enllaç] [etiquetes: Experiència, BB, disseny de llocs web]

Copyright 2008 Stephen Downes Contact: stephen@downes.ca

This work is licensed under a Creative Commons License.

Publicado el 23 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos