En relació a: Allibera els fets!
Dave Gray m’ha escrit fa poc perquè el critique per l’ús que fa de Popper per defensar l’accés obert. Crec que estem d’acord que no cal basar-se en l’anàlisi de Popper donar suport a la idea. Però ell pregunta: “quina és la millor resposta actual a la pregunta: ‘Què és un fet científic?’, que siga millor que la que va donar Popper.” Els científics, crec, no fan servir el llenguatge de ‘fets’. Parla amb algun científic i sentiràs afirmacions sobre dades i generalitzacions, teoria i evidències. La recerca i el descobriment, mentrestant, no consisteix en visions colpidores ni en experiments crítics, sinó que és més aviat una pràctica comunitària de diàleg i interrelacions. Res no es prova ni es refuta de manera concloent, sinó que més aviat emergeix lentament un consens a partir de moltíssims estudis i de publicacions; i es tracta d’un consens no només sobre la naturalesa de la teoria i la naturalesa del món, sinó també sobre el llenguatge que fem servir i els criteris que acceptem com a prova i evidència. El vocabulari – les paraules
usades – per la comunitat científica en aquest procés consisteix en publicacions científiques, presentacions en conferències, correus i grups de debat, etc. Aquestes paraules (i no els ‘fets’) són les que han de ser obertes: tancar-les en un armari via copyright i gestió dels accessos és silenciar a la comunitat científica, silenciar el mateix instrument que fem servir per a crear i descobrir i innovar. Aquest enllaç és una descripció breu del tema; malauradament sembla que hi ha ben poc en línia i l’article de Wikipedia article és terrible),però té una bibliografia excel·lent. Dave Gray, Stephen’s Web. [L’enlla] [etiquetes: Copyright, accés Obert, Patents]

Clivir
Resulta difícil estar al corrent de tots aquests llocs web sense un programa. Cameron Parkins diu: “
Clivir, un lloc per a una comunitat d’aprenentatge que permet als usuaris penjar lliçons de tot tipus, i permet fer llicències CC .” Cameron Parkins, Creative Commons Blog (bloc de CC). [L’enllaç] [etiquetes: comunitats d’aprenentatge, comunitats d’aprenentatge en línia]

Carta oberta a l’Institut Fraser
La primera frase pot tirar-te d’esquenes, però estic d’acord amb el sentiment que s’hi expressa. He observat a l’Institut
Fraser– i a les seues cohorts, l’Institut C.D. Howe i a l’Institut Atlàntic per estudis de mercat (Atlantic Institute for Market Studies). Tot i que la premsa els cita com si foren organitzacions de recerca, aquests instituts són grups de pressió (lobbis) polítics ben finançats. És un dels primers i més profunds fracassos de la premsa tradicional que perpetua aquesta imatge errònia i els permet promoure com a ben fonamentades i evidents les polítiques equivocades que ens han dut a la recessió a què ens encarem. Dave Truss, Pair-a-dimes for Your Thoughts (un cèntim pel teu pensament). [L’enllaç] [etiquetes: Recerca, llibertat de premsa,grups de pressió,recessió,crisi]

Nou Certificat en tecnologies emergents per a l’aprenentatge
Tony Bates destaca un programa de
certificació amb el qual tinc relacions: “El centre de tecnologies d’aprenentatge de la universitat de Manitoba (The University of Manitoba’s Learning Technologies Centre) i la divisió d’educació continuada (Division of Extended Education) anuncien un nou certificat Interdisciplinari en tecnologies emergents per a l’aprenentatge. És un programa en línia de 216 hores, certificat, que explora el territori canviant de la tecnologia, informació i la comunicació; i promou discussions sobre com impactaran aquestes tendències l’ensenyament i l’aprenentatge.” Reconeixeràs el curs de connectivisme dins la barreja de temes. Tony Bates, E-Learning and Distance Education (ensenyament a distància i educació en línia). [L’enllaç] [etiquetes: Connectivisme]

Professors que comparteixen
Dean Shareski ha trobat una llarga llista de professors que comparteixen en línia i la comparteix. Diu: “Aquest grup de professors n’inclou uns quants que estan en el seu darrer any de fer classes, tant en instituts de secundària grans com en petites escoles rural, i alguns que ensenyen en reserves índies, altres en parvularis (Kindergarten) o en classes d’adults. L’única cosa que tenen en comú és que la seua classe està oberta al món. Com serien les nostres escoles si cada classe operara de la mateixa manera?”
Dean Shareski, Ideas and thoughts from an EdTech (idees i pensaments d’un tecnòleg en educació). [L’enllaç] [etiquetes: escoles]

Formats d’aprenentatge en 2020
És una presentació que conté informació d’alguns experts (jo inclòs) i les tendències projectades al 2020. Millor llegiu aquesta
presentació (és més gran). És una bona revisió i ràpida, i probablement una bona predicció per als propers anys (almenys fins al punt en que es puguen preveure bé aquests temes). Geetha Krishnan, Simply Speaking (parlant de manera simple). [L’enllaç] [etiquetes: aprenentatge basat en Projectes]

Copyright 2008 Stephen Downes Contact: stephen@downes.ca

This work is licensed under a Creative Commons License.

Publicado el 15 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos