Per a qui són els apunts?

Què incloem en els glops?

Estils en els glops.

***

Molècules i ones electromagnètiques en interacció. Recorregut atòmico-molecular pel món dels materials. Més de 100 glops de Física aplicada a la Química. Visió quimico-física i fisico-química del món.

glops-f-x-a-q11

Publicado el 13 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos