Estimació del valor de 7 projectes de recursos educatius oberts (REO/OER) pel que fa a la “Re-utilització / Re-mesclat”
Aquesta entrada seria útil fins i tot si només fera un resum de 7 projectes de dipòsits de materials educatius oberts (recursos educatius oberts, REO/OER); també els avalua des del punt de vista de la reutilització i el remesclat. L’entrada es va fer per al curs sobre OER de David Wiley. S’avaluen els projectes següents: OpenLearn, Carnegie Mellon Open Learning Initiative, MIT OpenCourseWare, Stanford Engineering Everywhere, Open Yale Courses i Rice Connexions. (No puc deixar de pensar que tots es refereixen a institucions ben conegudes, i això crea la impressió equivocada que només elles produeixen OERs).
Jared Stein, Flexknowlogy (coneixement flexible). [L’enllaç] [etiquetes: Conexions, recursos educatius Oberts, aprenentatge basat en Projectes, software obert per a cursos, OpenCourseWare]

Com es refarà Amèrica després del col·lapse
La segona part del col·lapse arribarà quan la despesa pública es desboque, especialment en els USA (fins i tot amb un paquet d’estímul enorme, només se suavitzarà aquest efecte i els retalls en els impostos ho empitjoraran). Ja estem veien que l’educació rebrà la major part de l’impacte. Persones com
Richard Florida poden dir tranquil·lament que simplement algunes regions aniran a menys – però és més complex que això. Perquè estem veient les mateixes forces que han mantingut empobrides les regions menys riques del món. No et cregues que simplement es tracta d’un canvi de la vella economia per la nova d’alta tecnologia. El nou empobriment ens força a adoptar noves tecnologies com ara e-learning, i també hi ha esforços importants per convertir permanentment riquesa pública en privada (i cada vegada més desvinculada dels estats). George Siemens, elearnspace (espai d’elearning). [L’enllaç] [etiquetes: aprenentatge en línia]

Neutralitat de la xarxa: Açò va de debò
Tim Berners-Lee escriu sobre el tema de la neutralitat en la xarxa. Si no tens res millor, envia a la Comissió reguladora canadenca (
CRTC-regulador canadenc): “Llibertat de connexió, amb qualsevol aplicació, amb qualsevol persona o grup, és la base social fonamental de la Internet, i, avui en dia, de la societat que s’hi basa.” Via Joe Think. Tim Berners-Lee, Weblog. [L’enllaç] [etiquetes: Internet,seguretat, Canada]

Per qué no prenen volada els llibres electrònics (Ebooks)? No hi ha suficients pirates
Un punt de vista per al no enlairament és que no hi ha suficient pirateria de llibres digitals (ebook). Per a què m’he de comprar un Kindle, per exemple, si només puc fer-lo servir és per a coses per les quals he de pagar? Via
TechDirt (bruteses tècniques). Bobbie Johnson, The Guardian. [L’enllaç] [etiquetes: compartir arxius, llibres, llibres digitals, ebooks, Books]

El mercat digital
Tots volen ser la tenda cèntrica on s’ature tothom. Mira la versiño californiana: “El mercat digital (MD o Digital Marketplace, DM) és una plataforma innovadora per al descobriment, la selecció i la generació de recursos digitals. El MD/DM s’ha desenvolupat tenint en compte les necessitats dels professors i estudiants i et proporciona una solució única per al mercat de l’ensenyament superior…” És el mateix model vell de federació, on un grup de socis intenta arraconar i tancar-hi el mercat
. Website. [L’enllaç] [etiquetes: Accessibilitat]

eLML – eLesson Markup Language: llenguatge de marcadors per a lliçons electròniques
Joel Fisler escriu un
comentar per a recordar-nos ELML com alternativa a DITA: “eLML és una estructura XML de codi obert per a crear lliçons digitals (e-Lliçons) estructurades fent servir XML. Per a simplifar-ne la creació oferim l’editor WYSIWYG (obtens-allò-que-hi-veus) Firedocs eLML Editor i per tal de crear una plantilla eLML tsense conèixer el llenguatge XSLT pots fer servir el nou constructor de plantilles Template Builder. Mira en la pàgina d’eines eLML-tools per a més programari d’interès i descarrega’t la darrera versió de eLML. (eLML és semblant a Sourceforge pel que fa a eines complementàries.” Website. [L’enllaç] [etiquetes: codi Obert, aprenentatge basat en Projectes, XML, Metadades]

Copyright 2008 Stephen Downes Contact: stephen@downes.ca

This work is licensed under a Creative Commons License.

Publicado el 13 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos