Com triar el millor CMS (sistema de gestió de continguts, SGC) per a l’Educació

Si creus que jo sóc crític en les meues entrades, mira aquest article càustic de Dave Cormier: “Crec que és el pitjor article sobre el tema que he llegit mai.” Per descomptat que Cormier ha passat poc de temps treballant amb SGC/CMS… En la meua opinió, la tria està entre aquests 3: Drupal, WordPress o Moodle. Tots tenen els seus ets i uts. Joomla és popular, i podria ser la 4a opció. Dave Cormier, Dave’s Educational Blog (bloc educatiu de Dave). [L’enllaç] [etiquetes: sistemes de gestió de Continguts, CMS, SGC,Drupal,Moodle,wordpress]

Any de l’ensenyament futur: un Experiment
Martin Weller va enviar un correu electrònic a persones relacionades amb el curs de Conectivisme: “Açò tinc en ment: Un projecte de recerca distribuïda, lleument lligada. Declarem el 2009 l’any ‘de l’aprenentatge futur (ADAF o YOFL)’ Es tracta d’arreplegar els recursos existents i esdeveniments i posar-los etiquetes.” És el que jo faig cada dia, arreplegar recursos i etiquetar-los i enviar-los per correu cada dia. És una bona pràctica, i us anime a fer-ho. No és un substitut de treballar a fons, com ho és. Però no crec que necessite un acrònim especial.
Martin Weller, The Ed Techie (el tecnòleg educatiu). [L’enllaç] [etiquetes: Conectivisme, aprenentatge Online, Recerca, aprenentatge basat en Projectes]

Com convertir la teua presentació PowerPoint en un curs d’aprenentatge
Em fa molt de goig la presentació de Cathy Moore,
Dump the Drone (abandona el “rotllo”). (S’assembla als consells – per – a – periodistes, que llegia en els anys 80s, però això no és dolent: eren bons consells i em van ajudar en part a fer una carrera professional). Tom Kuhlmann agafa les diapositives i les converteix en una unitat d’aprenentatge per a e-learning basada en Flash. No crec que siga una millora. Certament, la presentació de diapositives ja no és lineal i has de veure on fer clic, cosa que no la millor sinó que la fa més molesta. Tom Kuhlmann, The Rapid E-Learning Blog (bloc d’aprenentatge elearning ràpid). [L’enllaç] [etiquetes: aprenentatge Online, Experiència]

Sostenibilitat dels projectes d’OER (dipòsits d’objectes d’aprenentatge)
És una bona discussió del tema, que està d’acord amb el que vaig
concloure jomateix fa anys: “No és com quan comprem un ordinador o paguem una llicència de SGC/LMS (sistema de gestió de continguts); amb OER no estem comprant una solució sinó construint-la. En fer-ho, estem fent una inversió en les persones de la institució i poden obtenir un nou tipus de propietat: una propietat compartida, des de la base, dels materials d’aprenentatge, cultivada per accés i encoratjament de l’ús de recursos d’aprenentatge oberts i compartits.” Jared Stein, Flexknowlogy (coneixements flexibles). [L’enllaç] [etiquetes: aprenentatge Online, recursos educatius Oberts]

La sorprenent intel·ligència de les nostres emocions
Chris Sessums diu que les emocions “sovint es tradueixen en sentiments profètics que serveixen com una eina cognitiva molt convenient.” Pot ser, però és important tractar-les com tractaries qualsevol altra sensació, és a dir, amb un sa escepticisme. Simplement perquè el gel semble segur no significa que ho siga. No seguesques les teues emocions (o inspiracions o instints) cegament, i fer servir el sentit comú. Comprèn les fortaleses de la teua xarxa neuronal (reconeixement de patrons) al mateix temps que les seues debilitats crítiques (inferència).
Christopher D. Sessums, Weblog (accés a la web). [L’enllaç] [etiquetes: xarxes neuronals,emocions]

Implicacions Econòmiques de models de publicacions acadèmiques de recerca alternatives
Seb Schmoller fa un resum d’un informe que para de milions en estalvis si les publicacions foren d’accés obert, en lloc del sistema actual de subscripció a revistes científiques. Veges els diagrames e
n l’informe que descriu els models i les opcions. Seb Schmoller, Fortnightly Mailing (correu quinzenal). [L’enllaç] [etiquetes: Serveis de subscripció, llibres, dipòsits d’objectes d’aprenentatge, accés Obert]

Terror a compartir
O, millor “vergonya de compartir.” Andy Powell diu: “pot no ser vergonya, però em sent incòmode sobre la meua identitat digital i el seu impacte sobre les meues relacions en la vida real.” És normal que les persones dubten en pressuposar que altres persones estaran interessades en allò que escriguen (per això l’autopromoció es considera normalment poc educada). Al mateix temps, hi ha un valor inherent en
treballar de manera oberta i en modelitzar el comportament que considerem ètic i productiu. Andy Powell, eFoundations (fonament digitals). [L’enllaç] [etiquetes: identitat digital]

ELI Podcast: De coneixedor a capaç-de-conèixer: Experiments en l’alfabetització en els nous mitjans
Michael Wesch s’ha fet popular pels experiments de vídeo en antropologia per la web que ha fet amb els alumnes. “Com podem fer servir els nous mitjans per a afavorir els tipus de comunicació i de comunitat que desitgem en l’educació?… Aquesta presentació discuteix tant els intents d’èxit com els que no n’han tingut, per integrar les tecnologies emergents en l’aula per crear un entorn virtual d’aprenentatge.”
Gerry Bayne, EDUCAUSE Connect (connexions amb causes educatives). [L’enllaç] [etiquetes: Video, nous mitjans]

ELI Podcast: L’informe sobr el’horitzó 2009
Poden escoltar aquesta “sessió del consorci de nous mitjans (New Media Consortium, NMC) on parla de noves tecnologies per a l’ensenyament, l’aprenentatge i l’expressio creativa: recerca i processos de l’informe.”
Gerry Bayne, EDUCAUSE Connect. [L’enllaç] [etiquetes: Podcasting, Recerca]

Copyright 2008 Stephen Downes Contact: stephen@downes.ca

This work is licensed under a Creative Commons License.

Publicado el 11 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos