Educació superior- Desastre financer potencial per als estudiants?
Una vegada més, aquesta és la raó perquè treballe tant en l’ensenyament en línia. “La proporció d’estudiants que es graduarà amb més de 40,000 $ USA en deutes per préstecs d’estudi ha augmentat 6 vegades, del 7.7% d’1 milió de graduats en 2004, o 77,500 persones. La majoria patirà durant més d’una dècada per pagar el deute…” Durant aquest període, no podran comprar-se casa, ni invertir en negocis, ni moltes altres coses que es donen per fetes en una persona que pot estudiar sense haver de demanar préstecs.
Thomas, Open Education (educació oberta). [L’enllaç] [etiquetes: ensenyament Online]

Principis de servei públic- Podem viure d’acord amb ells?
En general no és una lectura dolenta, i retrata aproximadament l’estàndard que em guia a mi mateix (no tant el diagrama, perquè implica una gran servitud a l’organització, que no sempre va en la direcció que més convé al públic). Certament que els principis com l’altruisme, la integritat, l’objectivitat, responsabilitat, franquesa, honestedat i liderat, són tots ells valors que estan d’acord amb mi. Tot i que diré que aquests principis són descriptius, no normatius. No defineixen el comportament correcte, sinó que el descriuen en grans pinzellades generals.
Don Ledingham, Don Ledingham’s Learning Log. [L’enllaç] [Tags: Liderat]

El lloc web universitari de música Ruckus tanca
Un altre esquema DRM (gestió de drets digitals, GDD o digital rights management) que falla; aquest estava pensat per al mercat d’estudiants i universitats. “Ens diuen que la música que no ha passat la seua “data de renovació” encara funciona, però la música que ha expirat no tornarà a poder-se sentir perquè el servidor de llicències GDD/DRM ha tancat.”
Bryan Alexander, Liberal Education Today (educació liberal avui). [L’enllaç] [etiquetes: gestió de drets digitals, GDD, digital rights management, DRM]

Ritme
He pensat molt darrerament sobre el ritme de l’aprenentatge. Em referisc al ritme com la velocitat òptima a què es pot fer l’aprenentatge. El ritme que defineixen els educadors, el ritme que defineixen els aprenents (es tracta d’un Estil d’Aprenentatge, la preferència per un ritme o un altre?). L’entrada de Clark Quinn m’ajuda a entendre-ho.
Clark Quinn, Learnlets (glops d’aprenentatge). [L’enllaç] [Tags: aprenentatge,estils,ritme]

Per què són tan crèdules les persones pel que fa a cures miraculoses en l’Educació??
M’ho trobe ben sovint. Avui en el New York Times escriuen un editorial
que assenyala arranjaments ràpids que “funcionen”. En gran mesura és la manera com es tracten temes educatius. “Sembla que molts periodistes no escriuen sobre educació si no tenen a mà un miracle del qual escriure.” No hi ha cures miraculoses en educació. Diane Ravitch, Bridging Differences (acostant diferències). [L’enlla] [Tags: educació, E/A,remeis,ensenyament,miracles]

El cost del portal de cultura canadenc Culture.Ca
Un portal web amb finançament públic no pot (ni hauria de) recuperar-se de dades com aquestes: “El Ministre James Moore ha revelat que degut al gran cost de manteniment i al tràfic minso, el cost del portal Culture.ca de 1.98$ per cada entrada, s’ha deixat de finançar com a part dels retalls en cultura.” En pregunte on van anar a parar les dades del portal tancat, que segur que són útils, tot i que la forma de presentar-les era malauradament unflada.
Michael Geist, Weblog. [L’enllaç] [Tags: Portals]

Seleccions per a les escoles en 2008/9 de Wikipedia
Hi haurà qui criticarà que si es proporcionen els continguts com descàrregues pre-seleccionades és com tractar als estudiants com a consumidors i no com a co-creadors. Per altra banda, no és bonic tenir una enciclopèdia de 20 volums gratuïta i descarregable?
Wikipedia. [L’enllaç] [Tags: escoles, Wikipedia, interessant]

Enseñar sense papers
Richard Wojewodzki, professor de Llatí i Història de l’Art en l’escola John Carroll, m’escriu per dir-me que va a encetar un blog: “El blog es basa en l’experiència de Wojewodzki de fer classe a una classe de secundària en què no es feia servir paper. Tots els estudiants fan servir tablet-PCs per prendre notes i per a crear projectes, i tots els tests i proves es fan via blogs i wikis. Al llarg de l’any acadèmic els estudiants creen portafolis digitals que reflecteixen el seu progrés dia a dia.”
Richard Wojewodzki, Weblog. [L’enllaç] [etiquetes: Avaluació, escoles, cursos Traditionals, cursos Online, Experiència, aprenentatge basat en projectes, professors, connexions a la Web]

Tipus d’accés diferents
Es tracta d’un resum de la discussió de la UNESCO sobre l’accés a recursos educatius oberts (REO, o open educational resources, OER):

* Accés en termes d’habilitats i destreses. (Té l’usuari les habilitats adequades per a accedir?)
* Accés en termes de formats d’arxius. (Són accessibles els formats dels arxius?)
* Accés en termes d’idiomes. (Parla bé l’usuari l’idioma del REO/OER?)
* Accés en termes d’incapacitats. (Té en compte el REO/OER els criteris d’accessibilitat de la Iniciativa d’Accessibilitat en Web (IAW/WAI?)
* Accés en termes de llicència d’ús. (És adequada la llicència / CC (creative commons)?)
* Accés en termes de política o actitud local. (Posen barreres a l’ús del REO/Oer les polítiques o actituds locals?)
* Accés en termes in termes de ser-ne conscient. (La manca de consciència de la seua existència és una barrera per a l’ús dels OER/OER.)
* Accés en termes de descobriment. (Si el REO/OER està amagat, no és pot cercar, no està fitxat o classificat… és difícil trobar-lo.)
* Accés en termes d’infraestructura. (La manca d’ordinadors o de corrent elèctric en fa difícil l’accés.)
* Accés en termes de connectivitat a Internet / o d’ample de banda suficient. (Les connexions lentes suposen una barrera a l’accés.)
Bjoern Hassler, UNESCO. [L’enllaç] [etiquetes: UNESCO, recursos educatius oberts, REO, Open Educational Resources, OER, ample de banda, Accessibilitat]

Copyright 2008 Stephen Downes Contact: stephen@downes.ca

This work is licensed under a Creative Commons License.

Publicado el 11 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos