Molècules i ones electromagnètiques en interacció.  Recorregut atòmico-molecular pel món dels materials. Més de 100 glops de Física aplicada a la Química. Visió  quimico-física i fisico-química del món.
Índex dels glops (continuació)

glops-f-x-a-q6

Publicado el 8 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos