Molècules i ones electromagnètiques en interacció. Recorregut atòmico-molecular pel món dels materials. Més de 100 glops de Física aplicada a la Química. Visió quimico-física i fisico-química del món.

Índex dels glops:

glops-f-x-a-q3

Publicado el 8 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos