Molècules i ones electromagnètiques en interacció. Recorregut atòmico-molecular pel món dels materials. Més de 100 glops de Física aplicada a la Química. Visió quimico-física i fisico-química del món.

Publicado el 6 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos