Encetem amb aquesta entrada una sèrie de materials docents per a l’ensenyament/aprenentatge de física general per a alumnes de ciències, en particular alumnes de la carrera de químiques.

Els aneomenem “glops” perquè volen ser lliuraments curts i concrets de coneixements bàsics de física.

Els lliurarem en format imatge.

Els subtítols d’aquests materials són els següents:

Molècules i ones electromagnètiques en interacció

Recorregut atòmico-molecular pel món dels materials

Més de 100 glops de Física aplicada a la Química

Visió quimico-física i fisico-química del món

Autor: Albert Gras i Martí, Departament de Física Aplicada, Universitat d’Alacant, Països Catalans

Bon profit!

Publicado el 6 February, 2009
por en "Chécheres" / FAQ.

Imprimir artículo

Otros artículos